Marta Dudzińska psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek 12:00 – 20:00

Wtorek

Środa 12:00 – 20:00

Czwartek 15:00 – 20:00

Piątek (Skype) 11:00 – 13:00

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 563). W swojej pracy opieram się na metodach o naukowo udowodnionej skuteczności – terapii poznawczo-behawioralnej i podejściach stanowiących jej rozszerzenie: terapii schematu, terapii skoncentrowanej na współczuciu, uważności (mindfulness), terapii akceptacji i zaangażowania, terapii dialektyczno-behawioralnej.

Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do zmiany jest dla mnie bardzo ważne. Wiąże się to z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, respektowaniem wolności wyboru pacjenta, jego godności i zachowaniem tajemnicy zawodowej. Możliwość towarzyszenia innym w zmianie jest dla mnie wielkim przywilejem. Podczas spotkań w gabinecie staram się podchodzić indywidualne do każdego człowieka. Uważam, że każdy ma w sobie zasoby potrzebne do zmiany. Jako terapeuta towarzyszę w tej podróży, dbam o stworzenie bezpiecznej relacji opartej na szacunku, życzliwości i empatii. Jak pisał Dante: „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”, dlatego staram się ciągle wzmacniać wiarę w możliwość zmiany. Podczas psychoterapii działamy razem jako zespół, którego celem jest wyleczenie zaburzeń i przywrócenie radości życia.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się zastosowanie uważności, technik relaksacyjnych i wyobrażeniowych. W wolnych chwilach uprawiam sport (gram w squasha, siatkówkę i jeżdżę na rowerze) oraz rozkoszuję się dobrą muzyką. Prywatnie jestem ciepłą i radosną kobietą.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Marta Dudzińska Zakres pomocy

Zajmuję się psychoterapią zaburzeń: nastroju (np. depresja), lękowych (np. lęk napadowy, lęk społeczny, lęk uogólniony, PTSD), odżywiania (np. anoreksja, bulimia, zaburzenie z napadami objadania się), lęk o zdrowie (hipochondria). Udzielam pomocy osobom z kręgu LGBTQ, zmagającym się z niską samooceną lub kryzysami życiowymi (np. przemoc, rozstanie, zachorowanie na raka), zainteresowanym rozwojem osobistym oraz dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych (DDD, DDA – dorosłe dzieci alkoholików).

Marta Dudzińska Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego (na oddziałach dziennym i stacjonarnym oraz w Poradni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego) całodobowym ośrodku interwencji kryzysowej oraz w organizacjach pozarządowych (m.in. Fundacja „Non Licet”) specjalizujących się w pomocy oso­bom w kry­zy­sie, w tym doświadczającym prze­mo­cy. Dzięki temu miałam okazję spotkać się z szerokim wachlarzem trudności i zaburzeń psychicznych pacjentów, co umożliwia udzielanie skutecznej pomocy psychologiczno-terapeutycznej, którą zajmuję się od 8 lat.

Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie miałam przyjemność przekazywać wiedzę dotyczącą terapii poznawczo-behawioralnej oraz interwencji kryzysowej.

Aktualnie pracuję w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu, w którym prowadzę psychoterapię indywidualną oraz udzielam wsparcia psychologicznego dla bliskich osób cierpiących na zaburzenia odżywiania.

Marta Dudzińska Wykształcenie

Ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre i uzyskałam certyfikat psychoterapeuty nr 563 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zaliczyłam studia podyplomowe „Diagnoza kliniczna i Psychoterapia” i trzy moduły szkoleniowe z Terapii Schematu (atestowane przez International Society of Schema Therapy – ISST) – integrującej elementy terapii poznawczo–behawioralnej, Gestalt, terapii psychodynamicznej i teorii przywiązania. Odbyłam również szkolenia dotyczące: terapii akceptacji i zaangażowania, interwencji kryzysowej, pracy z problemami przemocy i uzależnienia, pomocy psychologicznej online.

Regularnie zapraszam uważność i współczucie do mojego życia poprzez własną praktykę i szkolenia. Podejście oparte na współczuciu, które jest sercem uważności, znajduje również szerokie zastosowanie w mojej pracy.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Stale rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.