Trening uważności – mindfulness

Zapraszam Cię na indywidualne spotkania z praktyką uważności. Nauczysz się, krok po kroku jak medytować i w jaki sposób zaprosić do Twojego życia uważność.

W ramach spotkań indywidualnych proponujemy 8 sesji, każda trwa 1,5h. Badania pokazują, że potrzebne jest 8 tygodni treningu uważności, żeby w mózgu pojawiły się zmiany strukturalne i funkcjonalne, związane z korzyściami z praktyki. Bardzo możliwe jednak, że poczujesz różnicę i korzyści z praktyki już wcześniej.

Podczas naszych spotkań poznasz różne formy praktyki medytacyjnej: zarówno klasyczne medytacje w siedzeniu, praktykę skanowania ciała, jak i delikatne formy uważnego ruchu, praktyki których intencją jest rozwijanie i pielęgnowanie życzliwości.

Sesja uważności trwa 1,5 godziny i na każdym spotkaniu jest przestrzeń na:

 • trochę wiedzy na temat uważności i tego jak działa umysł
 • prowadzoną praktykę uważności (medytacje i ćwiczenia) + uważne dociekanie prowadzące do głębszego zrozumienia
 • Twoje pytania
 • omówienie praktyki domowej, napotykanych trudności, wyzwań

Uwaga! NIEODŁĄCZNĄ częścią Twojego treningu medytacyjnego jest PRAKTYKA DOMOWA. Bez praktyki domowej nie będzie zmian, których oczekujesz i potrzebujesz. Trenujemy umysł w uważności, tak jak ćwiczy się siłę i wytrzymałość mięśni. Decydując się na sesje uważności umawiamy się na wspólną pracę, ale przede wszystkim umawiasz się sam/sama ze sobą – że będziesz praktykować w domu.

Podczas naszych spotkań otrzymasz materiały do praktyki własnej w domu:

 • nagrania medytacji prowadzonych,
 • ćwiczenia do domu, do zastosowania w codziennym życiu – tak, żeby przenosić uważność z poduszki medytacyjnej do Twojego tu i teraz,
 • materiały do czytania,
 • sugestię literatury (jeśli chcesz),
 • jeżeli będziesz chciał/chciała, to możesz wziąć udział w organizowanym przeze mnie Dniu Uważności (warsztacie grupowym) w niższej cenie* (opcja dostępna dopiero kiedy jesteś już na to gotowy/gotowa po odpowiedniej liczbie sesji indywidualnych [przykładowo w kursie MBLC Dzień Uważności jest po 6 tygodniu praktyki). Dzień Uważności to okazja do głębszego zanurzenia się w praktykę, a także do doświadczenia jakości wspólnej medytacji w grupie.

Poznaj swojego nauczyciela medytacji

Aleksandra Kiślewska – psycholog, nauczyciel uważności (mindfulness), terapeuta, terapeuta/trener EFT, arteterapeutka. Praktykuję w swoim życiu medytację uważności (mindfulness) i współczucia (compassion) oraz wszystko to, co przekazuję innym. Zajmuję się również tzw. leśną medytacją – praktykami „leśnej kąpieli”, o szerokich właściwościach terapeutycznych dla ciała i umysłu.

Regularnie praktykuję medytację sama, jak i w grupach podczas medytacyjnych odosobnień i warsztatów. Uczyłam/uczę się Mindfulness od Krzysztofa Papisa, Annick Nevejan, Tomasza Kryszczyńskiego, Donal Creedon, Anny Zubrzycki, Murray Corke, Angie Ball, Olafa van Kooten, Ekharta Tolle (online) i od największego nauczyciela – Życia.

Mindfulness (uważność)

Mindfulness tłumaczy się w języku polskim jako UWAŻNOŚĆ, lub UWAŻNĄ OBECNOŚĆ. Jest to umiejętność, którą każdy z nas może rozwijać i pielęgnować – i która wpływa bardzo na jakość naszego życia.

Uważność to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Uważność jest umiejętnością bycia przytomnym i czujnym, jest zdolnością intencjonalnego, pozbawionego osądów bycia uważnym w chwili bieżącej

prof. Jon Kabat-Zinn

Pierwszy program mindfulness- MBSR powstał już w roku 1979 w Stanach Zjednoczonych stworzony przez Jona Kabatt – Zinna i jego kolegów z Kliniki Redukcji Stresu w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Massachustetts. Od samego początku, skuteczność praktyki uważności poddawana była szczegółowym analizom. Od tamtego czasu, przeprowadzono wiele badań, które wykazują skuteczność regularnej praktyki medytacyjnej w ważnych aspektach naszego życia.

Wiele osób w dzisiejszym świecie doświadcza życia w ciągłym pędzie i pośpiechu, a ich czas „przepływa przez palce”, od zadania do zadania. W pośpiechu i codziennej bieganinie nawet nie zauważamy funkcjonowania na automatycznym pilocie, bezwiednego reagowania na rzeczywistość. Cierpią na tym nasze relacje, codzienne samopoczucie, zdrowie.

Uważność uczy jak wyjść z zaklętego koła automatycznego reagowania na bodźce i ciągłego przytłoczenia stresem. Dzięki regularnej praktyce uważności pojawia się w naszym doświadczeniu przerwa pomiędzy bodźcem a naszą reakcją na ten bodziec. Jest to przestrzeń na nasz świadomy wybór. Przestrzeń dla naszej wolności. Możemy świadomie obserwować swój umysł, pojawiające się w nim myśli, być bardziej świadomi jakich emocji doświadczamy, jak czuje się nasze ciało. Pozwala nam to pełniej siebie zrozumieć i wyjść poza dotychczasowe schematy działań (jeżeli chcemy je zmienić, bo na przykład są krzywdzące dla nas lub dla innych).

Uważność uczy nas również jak rozwijać w sobie pełną życzliwości postawę, która pomocna jest między innymi w radzeniu sobie z nawykową tendencją do osądzania i krytykowania siebie i innych. Postawa życzliwości wspiera uważność – uczymy się przyjmować swoje doświadczenie świadomie, nie wartościując go i nie oceniając na przykład przeżywanych emocji, dzięki czemu rozumiemy siebie lepiej i uczymy się akceptacji. To z kolei wspiera umiejętność bycia wsparciem – dla siebie i dla innych i pomaga rozwijać w sobie współczucie. Uważność i współczucie są jakościami, które działają bardzo terapeutycznie, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach badań nad interwencjami o nie opartymi. To z kolei dało podwaliny wielu współczesnym nurtom psychoterapii (m.in. ACT -Terapia Akceptacji i Zaangażowania, CFT – terapia oparta na współczuciu, MBCT- terapia poznawcza oparta na uważności i inne). Istnieje również wiele programów opartych na uważności, które pomagają radzić sobie np. z uzależnieniami, problemami z jedzeniem, w radzeniu sobie z chronicznym bólem, nawrotami depresji, lękiem, zaburzeniem osobowości borderline itd.). Uważności naucza się w szkołach (np. w Wielkiej Brytanii) na uniwersytetach (np. w Aberdeen) i nadal bada naukowo, np. jeden z najlepszych uniwersytetów na Świecie – Oxford prowadzi własne Oxford Mindfulness Centre.

Uważność uczy nas tego, jak być obecnymi w naszym życiu w każdym jego momencie, doświadczając go w pełni, chwila po chwili.

Żeby być uważnym nie musisz czytać książek o uważności. Nie musisz wiedzieć na ten temat najwięcej jak się da. Nie musisz mieć żadnych specjalnych umiejętności. Najważniejsze jest PRAKTYKOWANIE uważności, trenowanie jej i rozwijanie.

Uważność nie jest tożsama z relaksacją i odpoczynkiem, chociaż podczas praktyki może pojawić się relaks, odprężenie, spokój. Regularne praktykowanie może przynosić takie korzyści w sposób bardziej długotrwały. Najważniejsze w zrozumieniu, czym jest uważność jest BEZPOŚREDNIE JEJ DOŚWIADCZENIE. Nauka uważności odbywa się poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Niektóre umiejętności, które możesz rozwijać w sobie wraz z praktyką uważności:

 • lepsze, konstruktywne radzenia sobie z problemami dzięki większej samoświadomości
 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • życzliwość dla siebie i dla innych, jak być wolnym od surowej samokrytyki
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • lepsze radzenie sobie z bólem fizycznym
 • świadome reagowanie w sytuacjach gdy doświadczasz trudnych emocji
 • bycie obecnym tu i teraz, Bo życie dzieje się Tu i Teraz
 • świadomość swojego ciała, świadomość emocji
 • radzenie sobie z uciążliwymi myślami
 • bycie bardziej współczującym i wspierającym
 • zauważanie i zmienianie niesprzyjających Twojemu zdrowiu nawyków
 • trenowanie w sobie nieosądzającej, akceptującej postawy
 • lepsze rozpoznawanie swoich emocji i stanów umysłu