Wsparcie psychologiczne: czym jest i czemu służy?

Błędem, który często popełniają osoby cierpiące na problemy z poczuciem własnej wartości, jest przekonanie, że jesteśmy godni szacunku tylko wtedy, gdy jesteśmy godni podziwu.

Christophe Andre

Pierwszy etap kontaktu ze specjalistą to konsultacje psychologiczne, które pozwalają na dobór właściwej formy i czasu trwania pomocy. Jedną z form profesjonalnej pomocy jest wsparcie psychologiczne (poradnictwo).

Czym jest wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne jest oferowaną przez nasze Centrum krótkoterminową formą pomocy, która obejmuje dzieci lub osoby dorosłe. Zazwyczaj trwa maksymalnie czternaście spotkań, które odbywają się raz w tygodniu, a każde trwa około 50 minut.

Specjalista zaproponuje Ci tę formę pomocy, jeśli nie cierpisz na zaburzenia psychiczne, ale doświadczasz stresującej sytuacji życiowej, czujesz przeciążenie z powodu zbyt dużej ilości spraw do załatwienia. Znajduje ona również zastosowanie w sytuacji, gdy masz trudność w przystosowaniu się do zmian, np. emigracji, narodzin dziecka, strat finansowych.

Jeśli cierpisz na zaburzenia psychiczne, to bardziej odpowiednią formą pomocy będzie psychoterapia. Czasami jednak zdarza się, że nie ma od razu miejsc. W takiej sytuacji wsparcie psychologiczne może pomóc Ci, w okresie oczekiwania na leczenie, radzić sobie z napięciem i bieżącymi trudnościami.

Jak przebiega wsparcie psychologiczne?

W trakcie wsparcia psychologicznego nie pracujesz nad zmianą mechanizmów psychicznych. Będziesz mieć okazję wyrażać uczucia związane z trudną dla Ciebie sytuacją, co dodatkowo nakieruje Cię na Twoje potrzeby. W rezultacie obniży się poziom stresu lub będziesz inaczej sobie z nim radzić.

Specjalista będzie Ci towarzyszyć w Twoich problemach. Jego zadaniem nie jest ich rozwiązanie za Ciebie, ale towarzyszenie w szukaniu rozwiązań, zadawanie odpowiednich pytań. Psycholog pomoże Ci też odkryć lub wzmocnić Twoje zasoby, poczucie kontroli w życiu, co sprzyja buforowaniu poziomu stresu. Po zakończeniu kontaktu to doświadczenie pozostanie w Twojej pamięci i pomoże poradzić sobie w innych, trudnych sytuacjach.

Sesje wsparcia psychologicznego mogą mieć również formę konsultacji wychowawczych. Korzystają z nich rodzice, którzy mają problemy z wychowywaniem dzieci. Pierwszy etap to diagnoza sytuacji rodziny i dziecka. Potem ważna będzie próba wyjaśnienia źródła zaistniałych problemów, którym może być system rodzinny lub relacja rodziców. Psycholog pomaga znaleźć konkretne, skuteczne sposoby radzenia sobie i wspiera rodziców w opiekowaniu się ich pociechą, by mogli mu pomóc.

Jaki jest zakres pomocy?

Każdy psycholog, który udziela wsparcia ma obszary pomocy, w których się specjalizuje. Dlatego warto to sprawdzić lub zapytać o to wprost. Przykładowo, niektórzy pracują tylko z dziećmi a inni z dorosłymi. Zdarza się też, że specjaliści pomagają obu grupom wiekowym.

Zakres pomocy jest zazwyczaj dość szeroki: konflikty, trudności osobiste, w pracy albo w relacjach, śmierć bliskiej osoby, zdrady, obawy, ciągły stres, problemy ze snem, utrzymaniem masy ciała, niska samoocena, brak satysfakcji z życia, blokady w podejmowaniu decyzji, problemy w adaptacji do nowej sytuacji (np. zmiany w relacjach, emigracja, narodziny dziecka, radzenie sobie z objawami choroby - własnej lub bliskiej osoby), zamartwianie się.

Czasami częścią wsparcia psychologicznego jest też psychoedukacja. Takie oddziaływania mogą być też jedynym celem spotkań (np. edukacja o stresie i radzeniu sobie z nim). Psychoedukacja polega na udzieleniu informacji o danym problemie, zgodnie z obecnym stanem wiedzy psychologicznej.

Psychoedukacja jest często bardzo pomocna dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i ich bliskich (np. wyjaśnienie typowych objawów depresji albo innego zaburzenia). Opisywana forma wsparcia psychologicznego ma również zastosowanie w psychologii zdrowia – profilaktyka występowania chorób i zaburzeń psychicznych. Takie spotkania mogą dotyczyć szkodliwości nikotyny albo alkoholu.