Zakres oferowanej pomocy

Posiadamy doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych, zaburzeń seksualnych, psychoedukacji i wspieraniu w problemach seksuologicznych, rozwiązywaniu kryzysów oraz innych problemów emocjonalnych. Oferujemy psychoterapię, interwencję kryzysową, wsparcie psychologiczne, konsultacje i poradnictwo seksuologiczne oraz konsultacje psychiatryczne. Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem pomocy i szczegółową ofertą.

Leczenie depresji i zaburzeń nastroju

Zaburzenia nastroju

 • Leczenie depresji

 • Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

Problemy seksualne

 • Konsultacje, poradnictwo seksuologiczne, psychoedukacja

 • Leczenie zaburzeń seksualnych

 • Leczenie nerwic i lęków

 • Leczenie fobii społecznej

 • Leczenie PTSD
  zespół stresu pourazowego

 • Leczenie OCD
  zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

Leczenie zaburzeń osobowości

Zaburzenia osobowości

 • Leczenie zaburzeń osobowości

  osobowość zależna, unikająca, anankastyczna (obsesyjno-kompulsywna)
  osobowość borderline, histrioniczna, narcystyczna

 • Leczenie bezsenności

Leczenie zaburzeń odżywiania

Zaburzenia odżywiania

 • Leczenie bulimii

 • Leczenie anoreksji

 • Leczenie kompulsywnego objadania się

Leczenie hipochondrii

Zaburzenia pod postacią somatyczną

 • Lęk o zdrowie
  hipochondria

 • Zaburzenia psychosomatyczne
  zaburzenie somatyzacyjne, uporczywe bóle psychogenne

Interwencja kryzysowa

Kryzysy psychologiczne

Kryzys przemocy, rozstania, utraty pracy, żałoby, choroby somatycznej.

Niska samoocena

Niska samoocena

Terapia niskiego poczucia własnej wartości – zwiększenie pewności siebie, zmiana negatywnych przekonań o sobie, przezwyciężanie niezadowolenia i utraty wiary w siebie.

Leczenie depresji i trudności emocjonalnych

Trudności emocjonalne

Pomoc w trudnościach emocjonalnych m.in. radzenie sobie ze stresem, nadmierne poczucie winy i wstydu, obniżony nastrój, kontrola emocji i zachowania autodestrukcyjne.

Leczenie schizofrenii

Schizofrenia

 • Leczenie schizofrenii

 • Leczenie zaburzenia urojeniowego

Leczenie syndromów DDD i DDA

Traumy z dzieciństwa

Terapia syndromów:

 • Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej
  syndrom DDD

 • Dorosłego Dziecka Alkoholika
  syndrom DDA

Wsparcie i psychoedukacja dla bliskich

Wsparcie i psychoedukacja dla bliskich

Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja dla bliskich osób cierpiących na zaburzenia psychiczne lub choroby somatyczne.

Chcesz umówić wizytę?