Jak leczyć depresję?

Moje życie nie ma sensu, to wszystko jest bezsensownym wysiłkiem i udawaniem, że cokolwiek może się zmienić. Wszystko wyblakło, nic mnie nie cieszy. To taka wielka czarna dziura bólu i smutku, która wysysa całą energię i chęć do życia

Często to najpierw otoczenie zauważa, że "coś jest nie tak” z bliską osobą i motywuje ją do szukania pomocy. W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowi wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej psychiki, dysponujemy skutecznymi metodami leczenia depresji. Są to: psychoterapia oraz farmakoterapia (leczenie lekami). Jeśli zmagasz się z tym problemem, to nasi terapeuci mogą Ci pomóc.

Psychoterapia poznawczo - behawioralna czy leki?

Moje cierpienie doszło do takiego natężenia, że wydawało się zupełnie nieprawdopodobne, żeby sama tylko rozmowa z innym śmiertelnikiem, choćby nawet najwybitniejszym specjalistą, ekspertem w dziedzinie zaburzeń afektywnych (nastroju), mogła w jakikolwiek sposób mi ulżyć.

William Styron - Ciemność widoma. Esej o depresji

Zgodnie ze współczesnymi standardami leczenia depresji, uzyskanymi na podstawie badań i doniesień z praktyki klinicznej, terapia poznawczo- behawioralna jest rekomendowana jako sposób leczenia osób cierpiących na depresję o lekkim lub umiarkowanym nasileniu. W przypadku ciężkiej depresji, w której występuje duże nasilenie objawów uniemożliwiające pracę, naukę czy angażowanie się obowiązki domowe wskazane jest połączenie psychoterapii z leczeniem lekami.

Podczas terapii poznawczo- behawioralnej skupiamy się na zmianie procesów myślenia i przekonań stojących u podłoża depresji oraz zwiększeniu aktywności, które dają Tobie poczucie spełnienia oraz radość. Beck (twórca terapii poznawczo-behawioralnej) w modelu depresji opisał tzw. triadę depresyjną, która odnosi się do typowych, negatywnych przekonań jakie możesz mieć w trzech obszarach:

  • myślenie o sobie - "Bezwartościowy, beznadziejny, nic mi nie wychodzi, do niczego się nie nadaję”
  • myślenie o przyszłości - "to się nigdy nie skończy, nic dobrego mnie już nie spotka”
  • myślenie o świecie (aktualnych doświadczeniach) - "życie to cierpienie, nieustanna walka i porażka”

Większość osób znajdujących się w szponach depresji w jej najokropniejszej postaci z takich czy innych powodów pogrąża się w irracjonalnej beznadziei i bezradnej rozpaczy, rozdzierana wewnętrznie potwornym lękiem przed wyolbrzymionymi cierpieniami, które w większości nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

William Styron - Ciemność widoma. Esej o depresji

Typowym elementem pomagania osobom w depresji jest też zachęcanie do wykonywania zadań terapeutycznych pomiędzy sesjami. Dzięki temu zmiana w terapii zachodzi szybciej i przenosisz umiejętności nabywane w gabinecie do Twojego życia. Jednocześnie sprawdzasz jakie trudności napotykasz w tym i jak sobie z nimi radzić.

Literatura:

  1. Alford, B. A., Beck, A. T., (2005). Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. Kraków: WUJ.
  2. Burns, D. (2010). Radość życia czyli jak zwyciężyć depresję. Poznań: Zysk i S – ka.
  3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne (2007). Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ,"Vesalius", Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  4. Padesky, Ch.A., Greenberger, D. (2004). Umysł ponad nastrojem. Podręcznik terapeuty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  5. Popiel, A., Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.