dr Leszek Filipiak psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Godziny przyjęć online

Poniedziałek

Wtorek 10:00 – 17:00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem specjalistą psychologii klinicznej, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej, w nurcie poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem podejść stanowiących jej rozwinięcie, czyli tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej – psychoterapii schematów. Pracuję również w nurcie integracyjnym, nastawionym na identyfikację i modyfikację mechanizmów psychologicznych, schematów osobowościowych odpowiadających za pojawienie się różnego typu trudności. Przykładowo uzależnienia w tym podejściu, traktuje się jako objaw.

Zapewniam życzliwe i profesjonalne podejście, dyskrecję i pracę z poszanowaniem uznawanych przez Ciebie wartości. Zgodnie z przyjętą konwencją swoją pracę poddaję stałej superwizji. Wykonywany zawód jest moją pasją i stale pogłębiam swoją wiedzę i doświadczenie. Obok psychologii i psychoterapii moją pasją są szachy, w które gram od dziecka.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

dr Leszek Filipiak Zakres pomocy

Pracuję z dziećmi od 10 r.ż., młodzieżą i dorosłymi. Prowadzę terapię zaburzeń depresyjnych, lękowych (lęk uogólniony, lęk o zdrowie, napady paniki, fobia społeczna, fobie proste), zespółu stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD), zaburzeń odżywiania (bulimia), zaburzeń osobowości (paranoiczne, schizoidalne, histrioniczne, unikowe, zależne, obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeń snu (bezsenność), adaptacyjnych oraz psychosomatycznych. Specjalizuję się również w psychoterapii uzależnień młodzieży oraz osób dorosłych. Pracuję z osobami z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, a także osobami współuzależnionymi.

Pomagam również z parom zmagającym się z problemami w relacji.

dr Leszek Filipiak Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie terapeutyczne. Pomagałem dzieciom i dorosłym cierpiącym na różne rodzaje zaburzeń: depresyjne, lękowe, adaptacyjne, psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania oraz zaburzenia osobowości. Specjalizuję się również w psychoterapii uzależnień młodzieży oraz osób dorosłych. Pracowałem także z osobami uzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych, a także osobami współuzależnionym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Leczenia Uzależnień w Domaniowie, w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej we Wrocławiu, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii FASD we Wrocławiu. Odbyłem liczne staże kliniczne w różnych placówkach medycznych między innymi w oddziałach stacjonarnych i ambulatoryjnych psychiatrycznych, pediatrycznych, neurologicznych, onkologicznych, uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Mam również duże doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz trener.

dr Leszek Filipiak Wykształcenie

-CERTYFIKAT SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ – nadany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

-Specjalizacja w psychologii klinicznej (zgodnie z ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r.) w ramach bloku specjalistycznego psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

-Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – w trakcie

-Studia Podyplomowe: Szkoła zintegrowanej psychoterapii uzależnień – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach (Akredytacja PARP-y)

-Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Kierunek: Psychologia, Specjalność: Psychologia kliniczna. Tytuł: Magister

-Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Tytuł: Doktor nauk humanistycznych

-Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych, Kierunek: Administracja publiczna. Tytuł: Magister politologii

WAŻNIEJSZE KURSY I SZKOLENIA

-Kurs: Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży, Centrum CBT w Warszawie

-Podstawowy kurs psychoterapii eriksonowskiej, Wrocławski Instytut Psychoterapii

-Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, Centrum Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

-Szkolenie: Terapia akceptacji i zaangażowania ACT, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

-Szkolenie: Nadmierna złość – problem wielu zaburzeń. Terapia w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, Centrum CBT w Warszawie

-Szkolenie: Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów

-Szkolenie: Neuropsychologia medyczna – Sopockie Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

-Szkolenie: Badanie neuropsychologiczne dziecka, Centrum Studiów Podyplomowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Katowicach

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.