Karolina Woch psycholog, interwent kryzysowy

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek 9:00 – 14:00

Środa 9:00 – 12:00

Czwartek

Piątek 13:00 – 17:00

Sobota

Niedziela

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie szkolę się aby uzyskać tytuł certyfikowanego seksuologa na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W najbliższym czasie rozpocznę 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W trakcie konsultacji za najważniejsze uważam stworzenie akceptującej i bezpiecznej relacji. Do każdej osoby podchodzę z empatią, życzliwą ciekawością i uważnie podążam, by w pełni zgłębić potrzeby oraz trudności, których doświadcza.

Podczas współpracy towarzyszę w poszukiwaniu sposobów radzenia sobie najskuteczniejszych i najlepiej dopasowanych do trudności, z którymi się zmagają. Wykorzystuję techniki oferowane przez terapię poznawczo-behawioralną, terapię akceptacji i zaangazowania (ACT) oraz terapię dialektyczno-behawioralną (DBT). Wprowadzam również metody wywodzące się z teorii poliwagalnej oraz technik doświadczania somatycznego. W trakcie konsultacji często wprowadzam psychoedukację, aby ułatwić klientom i klientkom rozpoznanie natury ich trudności.

Karolina Woch Zakres pomocy

Udzielam konsultacji oraz wsparcia osobom doświadczającym kryzysu psychicznego, przemocy, trudności adaptacyjnych z odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej, zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, fobia społeczna, ataki paniki) oraz zaburzeń nastroju (depresja, cyklotymia, dystymia). Pracuję z osobami zmagającymi się z obniżonym nastrojem i samooceną. Prowadzę poradnictwo seksuologiczne oraz oferuję wsparcie osobom ze społeczności LGBTQ+

Karolina Woch Doświadczenie

Pracowałam z pacjentami mającymi różnorodne problemy psychiczne. Przez 2 lata byłam członkinią Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne oraz udzielałam wsparcia osobom zmagającym się z kryzysem, trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju. Podczas 100-godzinnego stażu “Psycholog praktyk – grupa CBT” Kliniki PsychoMedic, poznałam podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz rozszerzyłam swój warsztat praktyczny o narzędzia oferowane przez ten nurt.

Współpracuję z Fundacją Non Licet, gdzie zapewniam doraźne wsparcie psychologiczne i interwencję kryzysową osobom doświadczającym kryzysu psychicznego oraz przemocy domowej. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w w Poradnii Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy Curatus, gdzie prowadziłam treningi zdolności poznawczych, filmoterapię, biblioterapię, psychoedukację, trening interpersonalny, trening zaradności życiowej oraz trening kulinarny.

Karolina Woch Wykształcenie

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością w psychologii klinicznej oraz zdrowia osób dorosłych. Aktualnie realizuję 2-letnie studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.W najbliższym czasie rozpocznę 4-letni kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, który umożliwi uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty.

Uczestniczyłam w 88-godzinnym kursie “Przerwij To – Szkoła Liderów i Liderek Antyprzemocowych” organizowanym przez Fundację Non Licet, który poszerzył moją wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej oraz przygotował do pracy z osobami doświadczającymi przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej i ekonomicznej.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.