Karolina Bociarska psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek

Środa

Czwartek 15:00 – 21:00

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem (ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim), psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego i Wczesnego Wieloaspektowego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Interesuję się podejściem III fali CBT (Terapia Schematów, Terapia Akceptacji i Zaangażowania oraz Mindfulness) i chętnie wykorzystuję ich elementy w pracy terapeutycznej.

W mojej pracy ważne jest dla mnie przede wszystkim stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, otwartości i wzajemnego zaufania oraz uważność na drugiego człowieka i jego doświadczenia. Systematycznie poddaję swoją pracę superwizji indywidualnej i grupowej oraz uczestniczę w dodatkowych szkoleniach i warsztatach. Wolny czas poświęcam lekturze, spacerom, spotkaniom z przyjaciółmi oraz wycieczkom i podróżom.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Karolina Bociarska Zakres pomocy

Pracuję z młodzieżą (od 16 r.ż) i osobami dorosłymi. Zajmuję się zaburzeniami nastroju (depresja), zaburzeniami lękowymi (fobie proste, fobia społeczna, lęk uogólniony, napady paniki), zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym (OCD) oraz trudnościami adaptacyjnymi. W swojej pracy wspieram osoby doświadczające kryzysów życiowych, borykających się z trudnościami relacyjnymi, doświadczającymi nadmiernego stresu i napięcia w codziennym życiu, jak również osoby pragnące zadbać o swój dobrostan psychiczny i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Karolina Bociarska Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED, gdzie współpracowałam z psychoterapeutami i psychiatrami oraz w Środowiskowym Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Prowadziłam również terapię psychologiczną dla małych dzieci w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Odbyłam praktyki w Stowarzyszeniu MONAR, w którym zajmowałam się problemem uzależnień u osób dorosłych. W ramach projektów studenckich pracowałam z osobami z niepełnosprawnościami (z dziećmi i z dorosłymi) w Fundacji L’Arche i Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie.

Karolina Bociarska Wykształcenie

Ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne i Wczesne Wieloaspektowe Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka.

Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS pod kierownictwem dr Pragłowskiej i dr Popiel. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach dla psychoterapeutów.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.