Roma Dopierała psycholog

Godziny przyjęć

Poniedziałek 15:00 – 21:00

Wtorek 8:00 – 15:00

Środa

Czwartek

Piątek 14:00 – 18:00

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Krakowie. Dodatkowo jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. W mojej pracy priorytetem jest dla mnie docenianie indywidualności każdej osoby. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, wykorzystując techniki poznawczo-behawioralne oraz elementy 3 fali takich jak ACT (terapia akceptacji i zaangażowania) oraz terapii schematów, które przynoszą pozytywne rezultaty. W swojej pracy kładę szczególny nacisk na budowanie trwałej relacji opartej na zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji. Podczas spotkań tłumaczę wszystkie niezbędne zagadnienia oraz staram się odnosić do sytuacji z dnia codziennego pacjentów. Swoją pracę poddaje stałej superwizji z certyfikowanymi superwizorami. W wolnym czasie uprawiam sport, praktykuje jogę oraz spędzam czas z moim psem.

Roma Dopierała Zakres pomocy

Pomagam młodzieży od 14 roku życia oraz osobom dorosłym, które zmagają się z depresją, wysokim poziomem stresu, zaburzeniami lękowymi (np. fobia społeczna, lęk uogólniony, lęk paniczny,fobia prosta, OCD). Pomagam również osobom doświadczającym kryzysów życiowych, oraz problemów z regulowaniem emocji i trudnościami w relacjach interpersonalnych. Pracuję nad asertywnością i stawianiem granic.

Wspieram również osoby należące do społeczności LGBTQ+, które doświadczają specyficznych problemów takich jak trudności w akceptacji orientacji seksualnej, problemów z określeniem tożsamości płciowej, kryzys w związku osób tej samej płci. Wspieram również osoby zmagające się z problemami sfery seksualnej.

Roma Dopierała Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując z osobami doświadczającymi m.in kryzysów psychicznych, obniżonego nastroju, różnego rodzaju fobii oraz zaburzeń lękowych, spadku nastroju, problemów z koncentracją oraz trudności z adaptacją. Podczas studiów udzielałam się w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, która działa przy Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadziłam konsultacje psychologiczne oraz udzielałam wsparcia. Odbywałam również praktyki w ośrodku Monar we Wrocławiu, podczas których miałam okazję uczestniczyć w spotkaniach oddziału dziennego dla osób uzależnionych oraz spotkaniach podtrzymujących dla młodych dorosłych. Od 4 lat funkcjonuję na grupie wsparcia osób doświadczających kryzysów psychicznych w formie online. Jestem związana również z Fundacją Niepodzielni, gdzie jestem odpowiedzialna za wsparcie psychologiczne oraz interwencję kryzysową. W ramach studiów podyplomowych z Seksuologii klinicznej realizowałam staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie.

Roma Dopierała Wykształcenie

Wykształcenie: Ukończyłam 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością w psychologii klinicznej oraz zdrowia osób dorosłych. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Krakowie rekomendowanym przez PTTPB. Jestem również w trakcie 2-letnich studiów podyplomowych z Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.