Małgorzata Bednarz psycholog, terapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa 8:00 – 15:00

Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 15:00 – 21:00

Sobota

Niedziela

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji w ramach 4-letniego szkolenia w akredytowanej szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej Crescentia. W mojej pracy z klientem/tką opieram się na założeniach i technikachpsychoterapii poznawczo-behawioralnej, której skuteczność została udowodniona naukowo. Korzystam również z metod Trzeciej Fali CBT, m.in. tych stosowanych w Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Schematów oraz Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT). Ponadto kieruję się filozofią i sięgam do metod nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) jako że uważam, że każdy klient/tka posiada własne zasoby, aby poradzić sobie z trudnościami. Ponadto pomagam przekierować uwagę z problemu na wyjątki – sytuacje, w których klient/tka lepiej radził/a sobie z trudnością lub gdy trudność ta nie występowała. Cenną bowiem obserwacją jest fakt, że klient bądź klientka już na wstępie współpracy posiada umiejętności i techniki pomocne w stawianiu czoła wyzwaniom.

Niezwykle istotną bazą mojej pracy jest ciepła atmosfera, szacunek, empatia i uważność wobec klienta bądź klientki. Przyświeca mi również idea, według której każda osoba zgłaszająca się do mojego gabinetu jest ekspertem/tką od swojego życia. Moją rolą jest towarzyszenie w przekształcaniu elementów rzeczywistości klientów tak, aby była ona przez nich doświadczana w poczuciu szczęścia, satysfakcji oraz w zgodzie z własnymi wartościami i dążeniami. Z kolei czerpanie z metod wielu nurtów terapeutycznych pozwala mi dostosować współpracę z klientem/tką do jego/jej indywidualnych celów, możliwości i potrzeb. W wolnych chwilach oddaję się moim pasjom, m.in. tańcu, jodze, filmom i podróżom.

W Centrum Harmonii pracuję w gabinecie i prowadzę:

Małgorzata Bednarz Zakres pomocy

Wspieram osoby, które doświadczają m.in. silnego stresu (np. zaburzenia adaptacyjne), lęków (np. fobie, zespół lęku uogólnionego, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne), obniżonego poczucia własnej wartości oraz trudności w relacjach interpersonalnych. Pomagam również osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania (np. jadłowstręt psychiczny, bulimia psychiczna), zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywno- dwubiegunowa) a także z zaburzeniami snu (bezsenność). Towarzyszę klientom na drodze ku poradzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi, emocjonalnymi, a także związkowymi. Udzielam również wsparcia osobom uzależnionym, a także członkom ich rodzin.

Małgorzata Bednarz Doświadczenie

Mam doświadczenie w pomaganiu osobom, które zmagają się z kryzysami i chorobami psychicznymi (m.in. z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywno- dwubiegunowej, depresji, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych). Prowadzę również obecnie terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych w NZOS Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN. Przeprowadzam diagnozę oraz we współpracy z pacjentami tworzę indywidualne plany terapii. Wspieram osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i/lub od nałogowego wykonywania czynności. Realizuję zajęcia psychoedukacyjne oraz treningi umiejętności prospołecznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego UWr, Środowiskowym Domu Samopomocy w Fundacji „Opieka i Troska”. W ramach projektu Telefon Pogadania zapewniałam telefoniczną pomoc psychologiczną osobom samotnym, starszym i/lub w kryzysie zdrowia psychicznego. Pełniłam również obowiązki psychologa szkolnego. Podczas realizowania tej funkcji zajmowałam się diagnozą indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych oraz diagnozą możliwości psychofizycznych uczniów. Ponadto współprowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla nastolatków w ramach stażu w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed. Udzielałam wsparcia młodzieży doświadczającej, m.in. depresji, zaburzeń lękowych i adaptacyjnych, myśli suicydalnych, zaburzeń odżywiania, a także przemocy oaz zaniedbań ze strony rodziców.

Małgorzata Bednarz Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Obecnie uczestniczę w 4-letniej szkole psychoterapii poznawczo – behawioralnej Crescentia, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), którego jestem członkinią. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Współpracując z klientem/tką kieruję się aktualną wiedzą udowodnioną naukowo oraz etyką zawodową psychologa.

Aby zapewnić najwyższej jakości wsparcie, swoje kompetencje zawodowe poszerzam na licznych szkoleniach i warsztatach. Ukończyłam m.in. pierwszy poziom certyfikowanego kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) oraz Certyfikowany 8-tygodniowy kurs redukcji stresu w oparciu o trening uważności MBSR. Brałam udział, m.in. w szkoleniu z zakresu kryzysów presuicydalnych i interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej w oparciu o techniki mindfulness oraz z korzystania z metod poznawczo- behawioralnych w pracy z młodzieżą.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.