Małgorzata Lipowicz psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek

Środa 15:00 – 21:00

Czwartek

Piątek 8:00 – 15:00

Sobota

Niedziela

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Crescentia. W swojej pracy korzystam z klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematów, włączam również elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Dbam o to, aby do każdej osoby i jej doświadczeń podejść indywidualnie. Z dużą uważnością i wdzięcznością towarzyszę w odkrywaniu wiedzy o sobie i procesie zmiany. Ważne jest dla mnie wyposażenie pacjenta w umiejętności radzenia sobie, z których będzie mógł korzystać poza gabinetem, także po zakończeniu terapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Małgorzata Lipowicz Zakres pomocy

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi m. in. zaburzeń nastroju (depresja), zaburzeń lękowych (np. lęk paniczny, fobia społeczna, lęk uogólniony, fobie proste), zaburzeń snu (bezsenność), zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się). Wspieram również osoby w kryzysach (np. rozstanie, żałoba, trudności życiowe), zmagające się z niską samooceną, perfekcjonizmem, chcące pracować nad regulacją emocji oraz trudnościami w relacjach.

Małgorzata Lipowicz Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami doświadczającymi m. in. obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania oraz potrzebującymi wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Pracując w szkole zbierałam doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży oraz wspierania rodziców i nauczycieli. Od kilku lat związana jestem z placówką zajmującą się leczeniem zaburzeń odżywiania, gdzie pracowałam grupowo i indywidualnie z osobami chorującymi na anoreksję, bulimię i zaburzenie z napadami objadania się. Realizowałam również warsztaty profilaktyczne dla młodzieży poruszające tematykę zaburzeń odżywiania oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Małgorzata Lipowicz Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna) ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach psychodietetyka oraz przygotowanie pedagogiczne. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia pod kierownictwem dra Artura Kołakowskiego. Ukończyłam także szkolenie z terapii schematów akredytowane przez ISST (International Society of Schema Therapy).

Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach. Brałam udział między innymi w rocznym Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania, podczas którego od specjalistów różnych dziedzin uczyłam się, jak profesjonalnie pomagać tej grupie pacjentów. Ukończyłam również Kurs Interwencji Kryzysowej, który przygotował mnie do pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.