Małgorzata Lipowicz psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek 15:00 – 21:00

Środa 15:00 – 21:00

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Crescentia. Studia magisterskie z psychologii oraz podyplomowe z psychodietetyki ukończyłam na Uniwersytecie SWPS.

W pracy terapeutycznej dbam o to, aby do każdej osoby i jej doświadczeń podejść indywidualnie. Z dużą uważnością i wdzięcznością
towarzyszę w odkrywaniu wiedzy o sobie i procesie zmiany. Ważne jest dla mnie również wyposażenie pacjenta w umiejętności radzenia sobie, z których będzie mógł korzystać poza gabinetem, także po zakończeniu terapii.

W czasie wolnym lubię obejrzeć dobry serial i uczę się rysować.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Małgorzata Lipowicz Zakres pomocy

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą od 14 roku życia doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych (np. lęk paniczny, fobia społeczna, lęk uogólniony, fobie proste), zaburzeń odżywiania (np. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się). Wspieram również osoby w kryzysach (np. rozstanie, żałoba, trudności życiowe), mające trudności z regulacją emocji i niską samoocenę.

Małgorzata Lipowicz Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami doświadczającymi m. in. obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania oraz potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Dzięki pracy w szkole mam również doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży oraz wspierania rodziców i nauczycieli.

Od kilku lat związana jestem także z placówką zajmującą się psychoterapią zaburzeń odżywiania, gdzie pracowałam grupowo i indywidualnie z osobami cierpiącymi na anoreksję, bulimię i zaburzenie z napadami objadania się. Realizowałam również warsztaty profilaktyczne dla młodzieży poruszające tematykę zaburzeń odżywiania i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Obecnie prowadzę również konsultacje psychodietetyczne.

Małgorzata Lipowicz Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna) ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach psychodietetyka oraz przygotowanie pedagogiczne. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia pod kierownictwem dra Artura Kołakowskiego.

Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach. Brałam udział między innymi w rocznym Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania, podczas którego od specjalistów różnych dziedzin uczyłam się, jak profesjonalnie pomagać tej grupie pacjentów. Ukończyłam również Kurs Interwencji Kryzysowej, który przygotował mnie do pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju sytuacji kryzysowych