Małgorzata Lipowicz psycholog, psychodietetyk, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8:00 – 15:00

Wtorek

Środa 15:00 – 21:00

Czwartek

Piątek 8:00 – 15:00

Sobota

Niedziela

Jestem psycholożką oraz psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie procesu certyfikacji w Szkole Psychoterapii Crescentia. W swojej pracy korzystam z klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematów, włączam również elementy terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Dbam o to, aby do każdej osoby i jej doświadczeń podejść indywidualnie. Z dużą uważnością i wdzięcznością towarzyszę w odkrywaniu wiedzy o sobie i procesie zmiany. Ważne jest dla mnie wyposażenie pacjenta w umiejętności radzenia sobie, z których będzie mógł korzystać poza gabinetem, także po zakończeniu terapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Małgorzata Lipowicz Zakres pomocy

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi m. in. zaburzeń nastroju (depresja), zaburzeń lękowych (np. lęk paniczny, fobia społeczna, lęk uogólniony, fobie proste), zaburzeń snu (bezsenność), zaburzeń odżywiania (pacjenci od BMI 15, np. anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się). Wspieram również osoby w kryzysach (np. rozstanie, żałoba, trudności życiowe), zmagające się z niską samooceną, perfekcjonizmem, chcące pracować nad regulacją emocji oraz trudnościami w relacjach.

Małgorzata Lipowicz Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z osobami doświadczającymi m. in. obniżonego nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania oraz potrzebującymi wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Pracując w szkole zbierałam doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży oraz wspierania rodziców i nauczycieli. Od kilku lat związana jestem z placówką zajmującą się leczeniem zaburzeń odżywiania, gdzie pracowałam grupowo i indywidualnie z osobami chorującymi na anoreksję, bulimię i zaburzenie z napadami objadania się. Realizowałam również warsztaty profilaktyczne dla młodzieży poruszające tematykę zaburzeń odżywiania oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Małgorzata Lipowicz Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność kliniczna) ukończyłam na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunkach psychodietetyka oraz przygotowanie pedagogiczne. Obecnie uczestniczę w całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia pod kierownictwem dra Artura Kołakowskiego. Ukończyłam także szkolenie z terapii schematów akredytowane przez ISST (International Society of Schema Therapy) oraz Kurs Interwencji Kryzysowej, który przygotował mnie do pracy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów.

SZCZEGÓŁOWA LISTA SZKOLEŃ

 • Szkolenie z terapii schematu przygotowujące do certyfikatu ISST(adAlta):„Wprowadzenie do Teorii Schematu, techniki poznawcze, doświadczeniowe, behawioralne, konceptualizacja, relacja terapeutyczna”; „Terapia schematu w zaburzeniach osobowości borderline i narcystycznym; ,,Terapia schematu w zaburzeniach odżywiania i uzależnieniach”; „Terapia schematu w zaburzeniach osobowości z wiązki C (osobowość zależna i unikająca). Terapia schematu w zaburzeniach lękowych i depresyjnych”
 • „Puśćmy tryby w ruch. Rozwój umiejętności w terapii schematu” (Centrum Psychoterapii Integralnej)
 • „Terapia schematu. Praca z krzesłami” (Centrum Psychoterapii Integralnej)
 • ,,Jak wybrać odpowiednią drogę? Tworzenie sformułowania oraz planu terapii w nurcie terapii schematu” (Centrum Psychoterapii Integralnej)
 • „Techniki wyobrażeniowe w terapii CBT i terapii schematu” (Centrum Psychoterapii Integralnej)
 • „Leczenie traumy w terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu” (Centrum Psychoterapii Integralnej)
 • „Terapia schematów w zaburzeniach odżywiania” (Susan Simpson)
 • „Praca z perfekcjonizmem w ujęciu poznawczo-behawioralnym z elementami psychoterapii 3 fali” (Poza schematami)
 • „Zasady prowadzenia grup wsparcia” (Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii)
 • „Kurs Interwencji Kryzysowej” (Instytut Terapii Poznawczo Behawioralnej)
 • „Wsparcie psychologiczne osób LGBTQIA” (Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń)
 • „Studium leczenia zaburzeń odżywiania” (Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania)

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.