Klaudia Hajto psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Godziny przyjęć online

Poniedziałek

Wtorek 14:00 – 19:00

Środa

Czwartek 14:00 – 19:00

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem (specjalność kliniczna), seksuologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Korzystam z metod o potwierdzonej naukowo skuteczności. Opieram się na sprawdzonych protokołach i modelach pracy terapeutycznej, jednocześnie dostosowując ostateczny plan i cele terapii oraz metody pracy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Oprócz technik terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), chętnie czerpię z podejść pokrewnych, tzw. Trzeciej Fali CBT: Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT), Terapii Schematów czy Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Istotnym elementem każdego procesu terapeutycznego jest dla mnie praca z utrwalonymi wzorcami reagowania pacjenta i wyposażenie go w nowe umiejętności i strategie radzenia sobie, które może potem stosować samodzielnie. Nauczenie tego pacjenta jest dla mnie ważne również z perspektywy skutecznego zapobiegania nawrotom.

Za podstawę współpracy z pacjentem uważam autentyczną relację terapeutyczną, opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu i na partnerstwie, a także empatyczne podejście do pacjenta oraz kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

Klaudia Hajto Zakres pomocy

Prowadzę konsultacje oraz diagnostykę psychologiczną i seksuologiczną, a także indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (ChAD), schizofrenią, napadami paniki, fobiami specyficznymi, fobią społeczną, zespołem lęku uogólnionego (GAD), zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD), zaburzeniem stresowym pourazowym (PTSD) czy zaburzeniami osobowości (m.in. osobowością borderline, histrioniczną, narcystyczną, unikającą, zależną, anankastyczną). Zajmuję się również pomocą osobom przeżywającym kryzys, mającym problem z regulacją emocji, borykającym się z trudnościami w sferze relacji interpersonalnych.

Prowadzę również terapię osób cierpiących z powodu problemów sfery seksualnej, w tym z powodu zaburzeń orgazmu, dolegliwości bólowych podczas stosunku, zaburzeń erekcji, wytrysku przedwczesnego, kompulsywnych zachowań seksualnych. Pracuję także z osobami doświadczającymi dysforii płciowej, udzielam wsparcia osobom LGBT+.

Klaudia Hajto Doświadczenie

Pracowałam z pacjentami mającymi różnorodne problemy psychiczne, w tym zaburzenia nastroju, lękowe, psychotyczne, neuropoznawcze, neurorozwojowe, osobowości czy uzależnienia. Największe doświadczenie zdobyłam, pracując przez prawie trzy lata jako psycholog i psychoterapeuta na Oddziale zamkniętym ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, gdzie zajmowałam się przeprowadzaniem diagnozy psychologicznej, w tym z użyciem testów psychologicznych, prowadzeniem psychoterapii, zajęć grupowych, socjoterapii, opiniowaniem psychologicznym, przeprowadzaniem interwencji kryzysowych oraz udzielaniem wsparcia i porad psychologicznych.

Pierwsze doświadczenia w zawodzie zdobywałam, praktykując na zamkniętym Oddziale psychiatrycznym ogólnym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz w Instytucie Zdrowia Psychicznego „Rewers” we Wrocławiu, specjalizującym się w diagnozie psychologicznej i psychoterapii. Po uzyskaniu dyplomu odbyłam praktyki we wrocławskiej Fundacji „Promyk Słońca”, m.in. w fundacyjnym Integracyjnym Żłobku i Integracyjnym Przedszkolu, gdzie uczestniczyłam w zajęciach oraz indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej dzieci z różnego rodzaju trudnościami (w tym z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

W ramach studiów podyplomowych z Seksuologii klinicznej poszerzałam kompetencje w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii „Intimed” w Warszawie pod superwizją mgr Doroty Baran i dr n. med. Wiesława Czernikiewicza.

Klaudia Hajto Wykształcenie

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, realizując dodatkowy półroczny moduł z Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z Seksuologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr n. med. Wiesława Czernikiewicza, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Obecnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swój zawód postrzegam jako wymagający ciągłego dokształcania się, dlatego chętnie biorę udział w certyfikowanych konferencjach naukowych czy szkoleniach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i przestrzegam jego kodeksu etycznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.