Dobra relacja terapeutyczna – klucz do sukcesu leczenia

Dobra relacja terapeutyczna jest kluczowa dla sukcesu Twojego leczenia. Czemu jest to tak istotne? Możemy odnieść się do metafor sportowych. Ty i Twój terapeuta stanowicie drużynę. Co się stanie jeśli zaczniesz rywalizować albo pomijać swojego partnera podczas meczu? Zapewne przegracie. Podobnie w terapii potrzebna jest współpraca, zaufanie i dobra komunikacja.

Dodatkowo ważne jest byś ćwiczył nowe umiejętności również poza sesjami, poprzez wykonywanie zadań terapeutycznych, które uzgadniasz razem z terapeutą. Jeśli nie będziesz mówić o swoich wątpliwościach dotyczących procesu leczenia to możesz obniżyć jego skuteczność. Dla terapeuty Twoje potrzeby są najważniejsze i chętnie odpowie na pytania istotne dla przebiegu terapii oraz dostosuje się do Ciebie.

W ramach życzliwego nastawienia i szacunku warto wspomnieć o poszanowaniu granic terapeuty. Ich naruszenie poprzez np. wyzywanie, agresję, nieprzestrzeganie ustaleń "kontraktu na życie" zawieranego w sytuacji zagrożenia samobójstwem może skutkować zakończeniem terapii.

Zgodnie z wynikami badań przytoczonymi przez Czabałę, na dobrą relację terapeutyczną składają się:

  • wzajemne, życzliwe nastawienie i zaangażowanie w tworzenie dobrej relacji
  • Twoja gotowość do tolerowania i przepracowywania trudności oraz nieprzyjemnych uczuć, z którymi będzie Cię konfrontował terapeuta
  • wspólne uzgadnianie celów terapii i zadań pomiędzy spotkaniami
  • elastyczność i unikanie skrajnego wycofania przez terapeutę
  • empatia terapeuty, nieocenianie, okazywanie zrozumienia, zaciekawienie Tobą
  • Twoja otwartość i poczucie autonomii w relacji z terapeutą