Czy psychoterapia pomaga?

Przychodząc na terapię możesz oczekiwać wielu zmian w swoim życiu. Na pierwszych spotkaniach specjalista oceni Twój ogólny stan, relacje z innymi, codzienne funkcjonowanie. Spróbuje też określić, co powoduje problem, z którym się zgłaszasz. Następnie dowiesz się, czy potrzebujesz leczenia, a jeśli tak, to jakiego typu, np. interwencja kryzysowa, psychoterapia. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza jest kluczowa dla przygotowania planu pomocy i powodzenia leczenia. Jeśli chcesz rozpocząć psychoterapię, to zapraszamy na konsultację

W walce z samym sobą jest zawarta autoagresja. Podejście rozwojowe wygląda inaczej: akceptuję siebie takiego, jakim jestem, i szukam, według własnego systemu wartości, drogi rozwoju.

Bogdan de Barbaro

Leczenie zaburzeń psychicznych

Głównym celem psychoterapii jest leczenie zaburzeń, np. depresji, lęku społecznego, napadów paniki, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, zaburzeń osobowości. W terapii rozwiniesz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i relacjach.

Jeśli przeżywasz intensywne emocje, np. lęk, złość, które są nieadekwatne do sytuacji, niszczysz swoje związki, np. kiedy bliskość się pogłębia nagle je kończysz, zdradzasz partnerów, ciągle podejmujesz ryzykowne działania lub masz inne trudności, to terapia pomoże Ci to zmienić. Najpierw będziesz pracować nad uzyskaniem tzw. wglądu poznawczo-emocjonalnego w źródła swoich problemów, by móc lepiej rozumieć siebie (uczucia i zachowania) w kontekście historii całego życia. Jest to ważny krok na drodze do zmiany.

Poczucie kontroli i własnej wartości

W trakcie psychoterapii dochodzi do zwiększenia poczucia sprawstwa i mocy w życiu - przekonania, że masz wpływ na to, co dzieje się dookoła i swoimi działaniami jesteś w stanie zmienić otaczający świat, osiągnąć własne cele. Dzięki temu wzmocnisz swoje poczucie sensu życia i własnej wartości.

Będziesz w stanie bardziej adekwatnie oceniać swoje możliwości i działać na ich miarę. Niektórzy opisują to jako wzrost poczucia kompetencji, silne przekonanie: "cokolwiek się nie stanie to mogę dać sobie radę", które sprzyja podejmowaniu nowych wyzwań w pracy, szkole lub w ramach hobby. Dla niektórych osób, oprócz satysfakcji i rozwoju, oznacza to również możliwość awansu, wzrostu zarobków i pojawienia się nowych możliwości z tym związanych.

Kolejnym efektem terapii jest zwiększenie samoświadomości. Będzie Ci łatwiej ocenić swoje zalety i wady oraz akceptować siebie, co Jung określał jako dążenie do pełni, a nie doskonałości. Jest to jednocześnie kluczowe z perspektywy rozwoju dojrzałej osobowości. Dzięki temu podniesie się Twoja jakość życia i będziesz bardziej autentyczny i wyrozumiały dla siebie.

Radzenie sobie ze stresem

Jeśli jesteś ciągle zestresowany, zmęczony, zalękniony, przygnębiony albo surowy dla siebie i innych, to możesz wiele skorzystać na rozwoju współczucia oraz uważności (ang. mindfulness). Uważność to nieoceniająca świadomość chwili obecnej, która jest przeciwieństwem błądzenia myślami w przeszłości lub przyszłości. Jak objawia się utrata kontaktu z teraźniejszością? Nasz umył ma nawykową tendencję do wracania do przeszłych wydarzeń, analizowania własnych błędów i w związku z tym przeżywamy złość na siebie, poczucie winy czy smutek. W kontekście przyszłości często pojawiają się tendencje do zamartwiania się, przeżywania napięcia i lęku.

Trening mindfulness jest metodą o potwierdzonej w badaniach skuteczności. Pomaga osobom cierpiącym na różne zaburzenia, np. lękowe, depresyjne, bólowe. Wpływa również na obniżenie poziomu stresu, większą tolerancję uczuć, poprawę samooceny i relacji z innymi.

Podsumowanie

Psychoterapia może pomóc w różnorodnych problemach, służy nie tylko leczeniu zaburzeń lecz również umożliwia samorozwój. Najpierw specjalista dokona dokładnej diagnozy i na jej podstawie zaproponuje najbardziej odpowiednią metodę pomocy. Następnie wdroży plan pomocy, który pozwoli osiągnąć ustalone wspólnie cele. Aby terapia mogła być skuteczna potrzebna jest Twoja motywacja do zmiany i chęć współpracy.