Co to jest kontrakt terapeutyczny?

Po zakończeniu konsultacji psychologicznych i postawieniu diagnozy nadchodzi czas na wspólne ustalenie celów psychoterapii i zawarcie kontraktu terapeutycznego, który stanowi wyraz świadomej decyzji o uczestniczeniu w psychoterapii.

Co zawiera kontrakt terapeutyczny?

Umowa ta zawiera główne zasady współpracy między Tobą a psychoterapeutą, których przestrzeganie jest niezbędne żeby terapia była skuteczna:

  • ustalenie realnych i uzgodnionych wspólnie celów
  • regularne wizyty i punktualność
  • aktywność na sesjach (współpraca)
  • wykonywanie zadań terapeutycznych pomiędzy spotkaniami
  • w razie konieczności konsultacja z psychiatrą i przyjmowanie leków

Dodatkowo kontrakt opisuje standardy pracy psychoterapeuty – poddawanie się regularnej superwizji, przestrzeganie kodeksu etycznego psychoterapeuty (np. nie wolno ujawniać informacji z terapii, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta albo innych osób), warunki odwoływania wizyt i kontaktu pomiędzy nimi, wysokość opłat, długość sesji terapeutycznych.

Podsumowanie

Zawarcie kontraktu jest bardzo ważnym etapem rozpoczynającym psychoterapię. Umożliwia jasne określenie wzajemnych oczekiwań, pozwala uniknąć zakłóceń w terapii, a co więcej może mieć znaczenie terapeutyczne poprzez dawanie poczucia bezpieczeństwa i budowanie motywacji do pracy nad sobą.