Sonia Zdziebło psycholog

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek 14:00 – 19:00

Środa 10:00 – 21:00

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psycholożką w trakcie szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów Gestalt z siedzibą w Warszawie, w której odbyłam roczny staż psychoterapeutyczny.
Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy staram się korzystać z różnych technik w zależności od potrzeb klienta.
Chętnie sięgam po techniki zaczerpnięte z arteterapii. Wykorzystuję zaangażowanie i kreatywność,
aby towarzyszyć klientowi w jego życiowej podróży. Ważnym aspektem pomocy psychologicznej jest dla mnie praca na relacji z klientem. W swojej pracy kieruję się również podejściem holistycznym , postrzegam człowieka jako całość, każdy aspekt życia klienta jest dla mnie ważny. Ważnym jest dla mnie towarzyszenie klientowi w jego trudzie z szacunkiem dla jego indywidualnych przeżyć, potrzeb, wyborów i sposobów przeżywania rzeczywistości. Kluczowe jest dla mnie stworzenie przyjaznej atmosfery oraz postępowanie zgodne z etyką zawodu psychologa.

Dużo radości czerpię relacji z zwierzętami, naturą i sztuką. W wolnych chwilach zajmuję się malarstwem olejnym i rysunkiem.
Prywatnie pasjonuję mnie wszelkiego rodzaju sztuka, która ma dla mnie znaczenie lecznicze, uwielbiam dobrą literaturę i filmy.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

 • Konsultacje psychologiczne i Psychoterapię indywidualną
 • Wsparcie psychologiczne
 • Trening relaksacyjny i trening asertywności
 • Sonia Zdziebło Zakres pomocy

  Pracuję z młodzieżą (od 14 r.ż.) jak i dorosłymi doświadczającymi różnego rodzaju kryzysu, obniżonego nastroju, niechęci do działania, lęku, napięcia, wypalenia zawodowego, stresu, trudności w relacjach, zaniżonej samooceny oraz z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, fobia społeczna, napady paniki, fobia specyficzna) i zaburzeniami nastroju (depresja). Udzielam również wsparcia osobom LGBT+. Wspieram w rozpoznawaniu własnych potrzeb oraz sposobów ich realizacji, poznawaniu siebie, stawianiu granic w relacjach interpersonalnych oraz osiąganiu głębszego kontaktu z samym sobą i pracy nad poczuciem własnej wartości

  Sonia Zdziebło Doświadczenie

  Doświadczenie zdobywałam pracując w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie miałam możliwość pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami cierpiącymi na różnorakie zaburzenia psychiczne. Zajmowałam się wspieraniem w procesie usamodzielnienia, planowałam i realizowałam proces wychowawczy dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielałam również pomocy psychologicznej w domu klienta. Prowadziłam konsultację dla rodziców dzieci doświadczających różnego rodzaju trudności, prowadziłam psychoedukację, świadczyłam pomoc osobą zmagającym się z kryzysem, zaburzeniami emocji, zaburzeniami lękowymi, niską samooceną i problemami w relacjach.

  Sonia Zdziebło Wykształcenie

  Skończyłam psychologię – pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapeutów Gestalt z siedzibą w Warszawie, które umożliwia uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyłam roczny staż psychoterapeutyczny w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w Warszawie.