Paulina Bartkiewicz psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć online

Poniedziałek 18:00 – 20:00

Wtorek

Środa 17:00 – 21:00

Czwartek 15:00 – 21:00

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Wykształcenie zdobyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu. Pomoc psychologiczna jest moją największą pasją rozwijaną od wielu lat. W pracy korzystam z metod nurtu poznawczo-behawioralnego (Dialog Motywujący, Terapia Schematów, Terapia Oparta na Uważności). Dopasowane do potrzeb klienta techniki, mają w efektywny sposób prowadzić do poprawy jakości życia.

Podczas spotkania staram się z ogromną uważnością przyglądać zgłaszanym problemom. Proces terapeutyczny odbieram jako wspólną drogę, w której moją rolą jest aktywne towarzyszenie drugiej osobie, aż do momentu odzyskania psychicznej równowagi oraz osiągnięcia zamierzonych celów.
Za fundamentalną wartość uważam szczerą relację terapeutyczną, opartą na wzajemnym zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Po pracy pielęgnuję miłość do języka hiszpańskiego, teatru i dobrego kina. Uwielbiam rozbudzać swoje wewnętrzne dziecko chwytając za gitarę bądź planując podróże. Ponad wszystko cenię czas spędzany z bliskimi.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

Paulina Bartkiewicz Zakres pomocy

Prowadzę terapię indywidualną dzieci (od 7 roku życia) i osób dorosłych, które zmagają się z trudnościami jak: zaburzenia lękowe (fobie proste, lęk uogólniony, lęk napadowy), depresja i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia snu, zaburzenia odżywania, ADHD, choroba afektywna dwubiegunowa (ChaD) oraz niską samooceną.

Pomagam również osobom w kryzysie życiowym, szczególnie doświadczającym przemocy w rodzinie. Pracuję z osobami zainteresowanymi rozwojem osobistym oraz lepszym radzeniem sobie z codziennymi trudnościami.

Paulina Bartkiewicz Doświadczenie

Obecnie pracuję w Zespole Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie wspieram osoby przeżywające sytuacje kryzysów życiowych, często dotknięte problemem przemocy. Prowadzę grupy wsparcia, warsztaty, działania interwencyjne, terapie indywidualne.

Dotychczas kompetencje zawodowe zdobywałam także w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Prowadziłam poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych ośrodka, proces diagnozy psychologicznej, zajęcia socjoterapeutyczne. Praktykę zawodową odbyłam na Oddziale Uzależnień w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jako wolontariusz pracowałam z pacjentami onkologicznymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

Paulina Bartkiewicz Wykształcenie

Studia magisterskie o specjalności psychologii klinicznej ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS we Wrocławiu. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Nieustannie rozwijam kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach. Ukończyłam m.in. Kurs Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej, Warsztat Interwencji Kryzysowej, Warsztat Terapii Opartej na Uważności. Swoją pracę poddaję superwizji.