Monika Piotrowska psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek 15:00 - 20:00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem (absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego), specjalistą terapii uzależnień (nr certyfikatu: 1881), psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie 4-letniego szkolenia w CTPB w Warszawie. Obszary moich zainteresowań zawodowych skupiają się wokół innowacyjnej Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Terapii Schematów, które wykraczają poza tradycyjne ramy terapii poznawczo-behawioralnej, dając szerszą perspektywę w leczeniu zaburzeń osobowości.

Każdego dnia w swojej pracy z szacunkiem i uważnością obserwuję swoich pacjentów i ich rodziny, słucham i głęboko wierzę, że mają w sobie wszystko co pozwala im rozwiązać problemy pojawiające się w ich życiu. Staram się pokazać im inną perspektywę. Razem z nimi biorę udział w wędrówce, podczas której szukamy rozwiązań, koncentrujemy się na zasobach, możliwościach, wspólnie pokonujemy przeszkody i świętujemy sukcesy. Zachęcam rodziny do rozmowy, uważnego słuchania siebie. Z podobną pasją i wiarą w drugiego człowieka prowadzę warsztaty dla gimnazjalistów, uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych, grona pedagogicznego. Edukuję na temat zaburzeń odżywiania i ich uwarunkowań oraz kładę nacisk na ich profilaktykę.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Monika Piotrowska Zakres pomocy

Prowadzę terapię indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, chorujących na zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się), doświadczających zaburzeń lękowych, depresji trudności w relacjach społecznych, niskiej samooceny, kryzysu, zaburzeń osobowości. Wspieram terapeutycznie osoby pogrążone w kryzysie osobistym, doświadczające przemocy psychicznej i fizycznej. Pracuję z młodzieżą (od 14 roku życia) i dorosłymi.

Monika Piotrowska Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji we Wrocławiu, gdzie prowadziłam konsultacje psychologiczne i grupową terapię dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania oraz na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego. Pracowałam w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN jako terapeuta na oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Aktualnie pracuję w Centrum Psychoterapii Poznawczo- Behawioralne a od 5 lat jestem związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, w którym prowadzę: konsultacje wstępne, psychoterapię indywidualną, konsultacje dla bliskich oraz grupę terapeutyczną dla osób chorujących na zaburzenia odżywiania.

Edukuję i działam w obszarze profilaktyki uzależnień i zaburzeń odżywiania, radzenia sobie ze stresem prowadząc liczne szkolenia i warsztaty dla młodzieży, grona pedagogicznego, rodziców, specjalistów w ramach lokalnych, jak i ogólnopolskich projektów.

Monika Piotrowska Wykształcenie

Ukończyłam pierwszy stopień szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowań oraz Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Obecnie w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego w ramach 4-letniego szkolenia w CTPB w Warszawie.

Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.