Magdalena Mendyk-Przybyła psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek 15:00 – 21:00

Środa 15:00 – 21:00

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji. Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii metodami o naukowo udowodnionej skuteczności – pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, ale metody dobieram do indywidualnych potrzeb, chętnie korzystam z nurtów pokrewnych, tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: Terapii Schematów, dialektycznej terapii behawioralnej (DBT), terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT).

Człowiek interesował mnie od zawsze jako istota, która w sposób niesamowity potrafi się zmieniać, posiada skarbnicę zasobów i siły oraz nigdy nie przestaje zaskakiwać. Terapia jest dla mnie miejscem spotkania terapeuty i pacjenta w której mam szeroko otwarte oczy z ciekawością wpatrzone w drugą osobę, ciekawą jego widzenia świata, jego rozwiązań oraz wsłuchiwania się w jego odpowiedzi. W pracy psychoterapeutycznej bardzo dużą wagę przykładam do otwartej, osobistej i partnerskiej relacji między klientem a psychoterapeutą oraz znaczenia empatycznego rozumienia osoby, której pomagam. Moim celem w towarzyszeniu drugiemu człowiekowi w procesie terapii jest poprawa jakości jego życia, osiągnięcie przez niego osobistych celów oraz poprawa umiejętności życia w zgodzie ze swoimi wartościami.

Prywatnie jestem mamą nastolatki. W wolnych chwilach słucham dobrej muzyki, oglądam filmy, jeżdżę na rolkach, podziwiam naturę i kocham zwierzęta.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Magdalena Mendyk-Przybyła Zakres pomocy

Prowadzę konsultacje, diagnostykę psychologiczną oraz psychoterapię. Pracuję z młodzieżą (od 15 roku życia), osobami dorosłymi oraz parami zmagającymi się z różnego rodzaju problemami, takimi jak: depresja, zaburzenia lękowe (fobie, napady lęku, zespół lęku uogólnionego), zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia snu, Zespół Stresu Pourazowego, zaburzenia osobowości, zaburzenia ze spektrum autyzmu, kryzysy w związku.

Pomagam również osobom identyfikującym się jako DDA oraz przeżywającym aktualne trudności (rozwód, kryzysy życiowe, trudności w życiu osobistym i zawodowym, kłopoty z adaptacją do nowych warunków, trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczanie poczucia pustki, bezradności, napięcia, osamotnienia, złości czy izolacji).

Podczas terapii par pomagam m.in. odbudować więzi, znaleźć sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów lub rozstać się z poszanowaniem potrzeb i uczuć swoich i partnera.

Magdalena Mendyk-Przybyła Doświadczenie

Jestem doświadczonym terapeuta poznawczo-behawioralnym. Prowadziłam terapię różnorodnych zaburzeń psychicznych, np. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń osobowości. Wspierałam również osoby w kryzysie, po traumatycznych wydarzeniach czy pochodzącym z rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam zaczynając od osób z najmłodszej grupy wiekowej podczas wolontariatu w przedszkolach, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego – praca z dziećmi autystycznymi. Dalsze doświadczenie zdobywałam pracując w szkole, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz niepublicznych poradniach terapeutycznych, gdzie zajmowałam się diagnozą oraz terapią: rodzin, par, dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także terapią EEG Biofeedback.

Staż kliniczny realizowałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale dziennym prowadząc terapeutyczne zajęcia grupowe, indywidualne konsultacje oraz psychoedukację.

Magdalena Mendyk-Przybyła Wykształcenie

Studia magisterskie o specjalności psychologii zdrowia i psychoterapii ukończyłam na wydziale psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (obecnie Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna).

Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dr Popiel i dr Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Dodatkowo posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz jestem trenerem EEG-Biofeedback I stopnia.W ramach poszerzania kompetencji regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.