Karolina Klein psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć online

Poniedziałek 15:00 – 20:00

Wtorek 8:00 – 15:00

Środa 15:00 – 21:00

Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem – absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji, na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Praca w nurcie poznawczo-behawioralnym daje mi możliwość pomagania innym ludziom, we wracaniu do psychologicznej równowagi, w sposób efektywny, udowodniony naukowo i uwzględniający serdeczną relację pomiędzy klientem a terapeutą.

W swojej pracy oprócz klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej czerpię z nowych podejść, należących do tak zwanej „trzeciej fali” CBT, takich jak: Terapia Oparta na Uważności (Mindfulness), Terapia Oparta na Współczuciu (Compassion), Terapii Schematów czy Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT). Za niezwykle cenny w terapii poznawczo-behawioralnej uważam fakt, że podczas procesu terapeutycznego, możliwe jest nie tylko przezwyciężenie bieżących trudności, ale i szeroko pojęty rozwój osobisty. Klienci podczas terapii często nabywają umiejętności, które odpowiednio pielęgnowane, mogą zostać z nimi na długi czas i zabezpieczyć przed stresem życia codziennego w przyszłości.

Terapia jest dla mnie niezwykłym spotkaniem z drugim człowiekiem, wspólną podróżą i przeglądem drogowskazów, w odnalezieniu drogi do szczęścia i psychologicznego dobrostanu. W pracy z drugim człowiekiem, dbam o miłą atmosferę, staram się połączyć profesjonalizm i wiedzę merytoryczną, ze szczerą serdecznością i empatią.

W wolnych chwilach uczę się stepowania, podróżuję, czytam książki, a także chodzę na długie spacery z kubkiem dużej latte w dłoni.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

Karolina Klein Zakres pomocy

Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczyły załamania zdrowia psychicznego, zmagającymi się z takimi problemami jak: depresja i inne zaburzenia nastroju, fobie, lęk społeczny, zespół stresu pourazowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu (bezsenność), choroba afektywna dwubiegunowa (ChaD), czy schizofrenia. Pomagam również osobom współuzależnionym oraz osobom, pragnącym uporać się ze skutkami doświadczanej przemocy w rodzinie. Wspieram także osoby w kryzysie oraz osoby, które po prostu czują się przytłoczone codziennymi problemami, pragną nauczyć się asertywności bądź lepszego radzenia sobie ze stresem.

Karolina Klein Doświadczenie

Na co dzień pracuję w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzin we Wrocławiu, w którym wspieram osoby dotknięte problemem przemocy, zajmuję się prowadzeniem terapii indywidualnych, grup wsparcia, interwencji kryzysowych i coachingu. Dodatkowo odbywam staż kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie aktualnie, prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną dla osób z diagnozą schizofrenii czy depresji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam także w Polish Psychological Association w Londynie oraz w organizacji pozarządowej Age UK, w której wspierałam osoby zmagające się z demencją.

Karolina Klein Wykształcenie

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoją edukację w zakresie psychoterapii rozpoczęłam na Uniwersytecie Birbeck w Londynie, gdzie ukończyłam kurs wprowadzający do psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Obecnie jestem w procesie certyfikacji na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego w ramach 4-letniego szkolenia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Dodatkowo ukończyłam studia zawodowe coachingu w Centrum Rozwoju i Komunikacji Mukoid. Dbam o to aby moja wiedza była aktualna, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorę udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej.