Julia Droś psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć online

Poniedziałek

Wtorek 16:30 – 19:30

Środa 16:30 – 19:30

Czwartek

Piątek 16:30 – 18:30

Sobota

Niedziela

Jestem absolwentką psychologii o specjalności klinicznej, psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej w trakcie szkolenia. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Instytutu Poznawczego w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pomagając pacjentom wykorzystuję techniki klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz nurty, które zostały rozwinięte w oparciu o nią, takie jak: Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT), Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz uważność (mindfulness). W swojej pracy kieruję się przede wszystkim aktualną wiedzą opartą na dowodach naukowych i etyką zawodu psychologa. Dążę do tego, aby moja praktyka była dopasowana indywidualnie do pacjenta i jego potrzeb.

W pracy istotnym aspektem są dla mnie szacunek dla drugiego człowieka oraz życzliwość – w taki sposób podchodzę do moich pacjentów. Zależy mi na stworzeniu bezpiecznej relacji terapeutycznej, przyjmuję człowieka z całym jego bagażem doświadczeń, niezależnie od ciężaru.

W czasie wolnym od pracy odpoczywam – spaceruję, praktykuję jogę, spędzam czas z bliskimi, ostatnio uczę się jazdy na rolkach. Lubię dobrą kawę – zwłaszcza, gdy mogę wypić ją bez pośpiechu.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

Julia Droś Zakres pomocy

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych i młodzieży (od młodzież od 14 roku życia). Leczone zaburzenia: uzależnienia od substancji i behawioralne (np. hazard), zaburzenia lękowe (zaburzenie lękowe uogólnione, fobia społeczna, ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), trudności w relacjach, zaburzenia odżywiania (napadowe objadanie się, anoreksja, bulimia), zaburzenia związane ze stresem (zespół stresu pourazowego), sytuacje kryzysowe (np. utrata bliskiej osoby, trudności życiowe).

W swojej działalności ważne jest również dla mnie wspieranie mniejszości seksualnych.

Julia Droś Doświadczenie

W codziennej pracy pomagam pacjentom mającym różnorodne problemy psychiczne. Doświadczenie zdobywałam jako psycholog na Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi (m.in. depresja, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia osobowości). Prowadziłam terapię indywidualną, zajęcia grupowe z psychoedukacji na temat uzależnień, terapię zajęciową, treningi relaksacji, przeprowadzałam interwencję kryzysową.

Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Kamiennej Górze, gdzie wspierałam osoby w kryzysach życiowych, ofiary przemocy oraz pacjentów wychodzących z uzależnienia. Praktykę studencką odbywałam w WTZ Ostoja, byłam także wolontariuszką na XII Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego gdzie miałam styczność z dziećmi i młodzieżą z zachowaniami autoagresywnymi, ADHD, zaburzeniami odżywiania, schizofrenią, depresją. Współpracowałam z niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo dziećmi w cyklicznych wydarzeniach “Dolnośląskie Olimpiady Specjalne”.

Obecnie jestem także wykonawczynią projektu “Wybieramy Zdrowie” na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę konsultacje z osobami borykającymi się z nadmierną masą ciała. Zajmuję się również psychoedukacją dotyczącą zaburzeń odżywiania, pisząc artykuły dla portalu szczerasfera.pl.

Julia Droś Wykształcenie

Ukończyłam psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Instytutu Poznawczego w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Odbyłam również szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, uzależnienie od hazardu).

Odbyłam również szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych (np. zakupoholizm, uzależnienie od hazardu). Aby zapewnić wysoką jakość swoich usług, swoją pracę poddaję superwizji oraz stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w webinarach, poszerzając swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.