Iwona Trizna psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 15:00 – 21:00

Piątek 8:00 – 15:00

Sobota

Niedziela

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji. Pracuję w nurcie poznawczo- behawioralnym z elementami tzw. trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej: Terapii Schematów i terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT).

Wolny czas spędzam z bliskimi, czytam książki z kubkiem dobrej herbaty, słucham muzyki.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Iwona Trizna Zakres pomocy

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z niskim poczuciem własnej wartości, problemami w relacjach, zaburzeniami lękowymi (lęk napadowy, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), zaburzeniami nastroju (depresja), zaburzeniami snu (bezsenność) oraz doświadczających kryzysów życiowych.

Iwona Trizna Doświadczenie

Psychoterapią zajmuję się od 2015 roku. Udzielałam pomocy osobom doświadczającym trudności w różnorodnych zaburzeniach psychicznych, takich jak: zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, lęk paniczny, lęk społeczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), obniżony nastrój, bezsenność, trudności w relacjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Dzieci i Młodzieży oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”, gdzie prowadziłam terapię indywidualną oraz grupową. Prowadziłam również terapię indywidualną w ramach programu profilaktyki uzależnień i wsparcia terapeutycznego dla osób zagrożonych uzależnieniem.

Iwona Trizna Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach i szkoleniach, np.:

  • Szkolenie „Racjonalna Terapia Zachowań RTZ”
  • Szkolenie „Poznawczo-behawioralna terapia par i rodzin”
  • Szkolenie „Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń lękowych i depresyjnych”
  • Szkolenie „Terapia poznawczo-behawioralna CBT zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych”
  • Trening interpersonalny i intrapsychiczny z elementami terapii schematów
  • Szkolenie „Skala inteligencji Stanford-Binet 5”
  • Szkolenie „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”