Beata Minta psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa 8:00 – 15:00

Czwartek

Piątek 11:00 – 20:00

Sobota 8:00 – 14:00

Niedziela

Studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej skończyłam na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie specjalizacji w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej dr Popiel i dr Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam również studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy opieram się na przekonaniu, że każdy człowiek posiada wewnętrzne zasoby wystarczające do konstruktywnego poradzenia sobie z problemem. Wierzę, że każdy z nas aktywnie kreuje własną rzeczywistość opierając się na doświadczeniach, myślach i emocjach, i chociaż te nie zawsze bywają pozytywne w każdym z nas drzemie potencjał do zmiany. Rolą terapeuty jest jedynie poruszenie „małego kamyczka”, który pociągnie za sobą lawinę nowych możliwości. Ważnym jest dla mnie, aby podczas spotkania pacjent czuł się bezpiecznie i w atmosferze otwartości, akceptacji oraz życzliwości szukał rozwiązań nurtujących go problemów.

W Centrum Harmonii prowadzę:

Beata Minta Zakres pomocy

Pracuje z dorosłymi będącymi w kryzysie życiowym, cierpiącymi na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, adaptacyjne, zaburzenia snu (bezsenność) i zaburzenia osobowości oraz zmagającym się z niskim poczuciem własnej wartości.

Pracuję z osobami LGBT+ i ich rodzinami w szczególności w sytuacjach trudności w funkcjonowaniu, braku zrozumienia oraz akceptacji swojej orientacji czy preferencji seksualnej.

Jako trener umiejętności miękkich posiadam kompetencje do prowadzenia treningu asertywności dla osób, które chcą nauczyć się nowych zachowań i rozwijać u siebie postawę asertywną rozumianą jako świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.

Beata Minta Doświadczenie

Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami, które zmagają się z zaburzeniami: nastroju, lękowymi, adaptacyjnymi, zaburzeniami snu (bezsennością) i zaburzeniami osobowości oraz niskim poczuciem własnej wartości.

Prowadzę również terapię osób zmagających się z problemami natury seksuologicznej. Mam doświadczenie w pracy z osobami transseksualnymi i nieheteronormatywnymi (LGBTQIA).

Doświadczenie zdobywałam w Fundacji Promyk Słońca Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjne prowadząc terapię dzieci w ramach programu „Za życiem”, w szkole ponadgimnazjalne, pracując z młodzieżą z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami adaptacyjnymi. Prowadziłam warsztaty i zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych. Pracowałam w szkole integracyjnej, prowadząc terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

Beata Minta Wykształcenie

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii o specjalności psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS).

Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej dr Popiel i dr Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS.

Ukończyłam studia podyplomowe: Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz szkolenie ,,Trener kompetencji miękkich” zrealizowane przez firmę HR WAY Karolina Krzyżaniak.

Poznaj innych specjalistów

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.