Alicja Włodarczyk psycholog, interwent kryzysowy

Godziny przyjęć online

Poniedziałek 15:00 – 20:00

Wtorek 15:00 – 20:00

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Ukończyłam psychologię na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (specjalność: kliniczna i psychoterapia). Obecnie jestem w trakcie kursu interwencji kryzysowej w instytucie terapii poznawczo-behawioralnej, który obejmuje wsparcie osób w kryzysie w celu zredukowania symptomów i przywrócenia równowagi psychicznej klienta. Niedługo rozpocznę studium terapii podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR), który jest nurtem terapii krótkoterminowej i skupia się na mocnych stronach, celach oraz zasobach klienta, a nie na jego deficytach i różnych źródłach problemów.

W pracy z klientem skupiam się na wspólnym szukaniu rozwiązań oraz wykorzystuję technikę porozumienia bez przemocy, czyli metodę komunikacji, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku, zrozumieniu oraz pokojowym prowadzeniu rozmowy. Według mnie w relacji najważniejsze jest stworzenie bezpiecznej i swobodnej przestrzeni do rozmowy, by druga strona mogła czuć się jak najbardziej komfortowo. Prywatnie moim hobby jest sport i taniec (salsation), zdrowy i zrównoważony styl odżywiania oraz podróże. Interesuję się też psychodietetyką oraz terapią uzależnień.

Alicja Włodarczyk Zakres pomocy

Pracuję z młodzieżą od 16 r.ż oraz osobami dorosłymi, którzy doświadczają kryzysów rozwojowych, sytuacyjnych (np. żałoba, rozstanie, utrata pracy, choroba), a także dotyczących wyboru drogi życiowej, trudności w relacjach międzyludzkich, problemach wychowawczych, mających niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałości, samotności oraz potrzeby zmian w dotychczasowym życiu.

Alicja Włodarczyk Doświadczenie

Odbyłam staż w poradni zdrowia psychicznego, gdzie udzielałam konsultacji w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmagali się z kryzysami psychicznymi, np. rozwodem, problemami w związkach, dylematami w wyborze drogi zawodowej, trudnymi relacjami z rówieśnikami, pogarszaniem się kontaktu z rodzicami na rzecz wirtualnego świata.

Doświadczenie zdobywałam również w fundacji pomocy psychologicznej pomagającej osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i innych substancji odurzających, gdzie uczestniczyłam w grupie rozwojowo-wsparciowej dla osób starszych. Dodatkowo na studiach udzielałam się także w przedszkolach integracyjnych oraz terapeutycznych, gdzie wspierałam dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi a także obserwowałam terapeutów oraz psychologów w ich codziennej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Alicja Włodarczyk Wykształcenie

Ukończyłam psychologię na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie – specjalność: kliniczna i psychoterapia. Uczestniczę w kursie interwencji kryzysowej w instytucie terapii poznawczo-behawioralnej. Niedługo rozpocznę studium terapii podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach (TSR), który jest nurtem terapii krótkoterminowej i skupia się na mocnych stronach, celach oraz zasobach klienta, a nie na jego deficytach i różnych źródłach problemów.