Aleksandra Cieloch psycholog, psychoterapeuta

Godziny przyjęć online

Poniedziałek 15:00 – 21:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 12:00 – 18:00

Sobota

Niedziela

Ukończyłam magisterskie studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz roczny kurs Interwencji Kryzysowej, przygotowujący do pracy z osobami doświadczającymi kryzysów. Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacji w ramach 4 letniego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia. W pracy z klientem wykorzystuję techniki poznawczo – behawioralne, techniki dialektyczno – behawioralne (DBT) oraz metodę Problem Solving – Strategicznego Rozwiązywania Problemów, umożliwiającego znajdowanie skutecznych i efektywnych rozwiązań. Korzystam także z metod dialogu motywującego oraz z koncepcji ACT, opartej na autentyczności, akceptacji i uważności na potrzeby klienta.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość życia i satysfakcję są relacje z innymi, dlatego w pracy istotne jest dla mnie zarówno nawiązanie relacji z klientem, jak i praca nad innymi relacjami w życiu klienta – nad ich budowaniem, pogłębianiem, asertywnością, stawianiem granic oraz nad odczuwaniem większego zadowolenia z relacji. Skupiam się także na wspieraniu samooceny klienta, na radzeniu sobie z wewnętrznym krytykiem oraz na podążaniu za wartościami klienta. Prywatnie moje zainteresowania skupiają sią wokół aktywnego spędzania czasu – wędrówki górskie, żeglarstwo, rower, poznawanie innych kultur.

W Centrum Harmonii pracuję online i prowadzę:

Aleksandra Cieloch Zakres pomocy

Pracuję z młodzieżą (od 16 roku życia) oraz dorosłymi, doświadczającymi: zaburzeń nastroju (np. depresja), zaburzeń lękowych (np. fobia społeczna, fobia specyficzna, lęk napadowy, lęk uogólniony, hipochondria), odżywiania (np. anoreksja, bulimia, zaburzenie z napadami objadania się). Wspieram osoby doświadczające utraty oraz kryzysów życiowych (kryzys utraty zdrowia, żałoba, kryzys suicydalny, przemoc, utrata pracy). Pracuję także z osobami odczuwającymi niskie poczucie własnej wartości, nadmierny samokrytycyzm oraz perfekcjonizm. Wspieram osoby mające problemy w nawiązywaniu, utrzymywaniu relacji, stawianiu granic oraz poszukujące swojej drogi życiowej.

Aleksandra Cieloch Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pracowałam z osobami przeżywającymi kryzysy życiowe oraz cierpiącymi na zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe. W Fundacji Salida udzielałam wsparcia osobom zmagającym się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i alkoholu oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Pracowałam także w Centrum Interwencji Kryzysowej Karan, spejalizującym się pomocą osobom doświadczającym uzależnień oraz kryzysów.

W Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego udzielałam indywidualnego wsparcia osobom cierpiącym na depresję, zaburzenie osobowości borderline oraz osobom transpłciowym. Prowadziłam również Trening Umiejętności Społecznych, wspierających umiejętności nawiązywania, budowania relacji oraz rozpoznawania i rozumienia emocji. Rozwijałam także umiejętności teoretyczne dotyczące pracy z pacjentami w nurcie poznawczo-behawioralnym w Gabinecie Psychoterapii i Seksuologii.

Aleksandra Cieloch Wykształcenie

Wykształcenie:

  -Studia Magisterskie na Kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu
   -Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej w ITPB we Wrocławiu
    -4 letnie szkolenie z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia – w trakcie
     -Kurs „Trening Umiejętości Społecznych” – Fundacja Pomoc Autyzm

    Dodatkowe szkolenia:

     -„Zaburzenia odżywiania- teoria i praca z pacjentem” – dr hab. Zarychta-Zajączkowska
      -„Praca z pacjentem z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym” – dr Pragłowska
       -„Neurobiologiczne podłoże uzależnień” – dr n. med. Krawczyk
        -„Praca emocjonalna i pracoholizm” – dr Buczny
         -„Uzależnienie od alkoholu- przyczyny, kontekst społeczny, wyniki badań” – mgr Rutkowski
          -„Mózg na haju. Wpływ konopi na funkcje poznawcze i mózg” – mgr Bińkowska
           -“Porno, sex i gaming” – dr Gola
            -„O syndromie DDA” – mgr Flis
             -„Psychodeliki- badania własne”- prof. Gołembiowska
              -„Uzależnienie od jedzenia” – dr Staszewska
               -„Schizofrenia w rodzinie”- prof. de Barbaro
                -„Wpływ systemu rodzinnego na powstawanie zaburzeń odżywiania”- dr Staszewska
                 -„Jak zidentyfikować psychopatę?” – prof. Boduszek
                  -„Praca z pacjentem z diagnozą PTSD”- dr hab. Popiel
                   -„Związki rodziców a style tworzenia relacji” – mgr Sękowska
                    -„Osobowość histrioniczna”- mgr Paszko
                     -„Antyspołeczne zaburzenie osobowości” – prof. dr hab. Pastwa- Wojciechowska
                      -„Osobowość borderline” – mgr Rajchel
                       -” Specyfika relacji osób LGBT” – dr Iniewicz
                        -„Aleksytymia”- prof. Zdankiewicz-Ścigała
                         -„Specyfika uzależnienia od alkoholu”- mgr Rutkowski